Juridische verklaring

1.Doel

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Wedstrijd voor Tickets naar Burgers'Zoo in Arnhem bij aankoop van DryNites® merkproducten, eigendom van Kimberly-Clark BV, Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede (hierna te noemen "de organisator" of "Kimberly-Clark").

2.VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIE

a) Deze actie is geldig van 15/11/2023 tot 07/02/2024 .

b) Deze actie is alleen voor volwassenen (ouder dan 18) die wonen in Nederland, België of Luxemburg. Een internetverbinding is vereist om deel te nemen. Minderjarigen (jonger dan 18) mogen niet deelnemen.

c) Deze promotie is voorbehouden aan eindgebruikers. Winkeliers of personen die het product doorverkopen mogen niet deelnemen. Medewerkers van Kimberly-Clark en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van fulfilment bureau Gemini Design B.V. en hun directe familieleden zijn ook uitgesloten van deelname. De organisator behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen.

d) Om deel te nemen moet de gebruiker: (1) een pakje DryNites® Pyjama Pants kopen, maat 3-4 / maat 4-7 / maat 8-15, of DryNites® Bedmats® bij een geregistreerde winkel in Nederland, België of Luxemburg en de aankoop-bon bewaren; (2) naar de promotiepagina https://www.drynites.nl/burgerszooactie gaan, de vereiste gegevens invullen en de aankoop-bon uploaden. Acceptatie van de algemene voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens is een voorwaarde voor deelname.

e) Een bevestigingsmail wordt binnen 48 uur verzonden.

f) Vervalste aankoopbonnen worden niet geaccepteerd. Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt.

g) Slechts één inzending per persoon is toegestaan. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon worden gediskwalificeerd.

h) De winnaar ontvangt twee (2) e-tickets voor Burgers'Zoo in Arnhem. De toegangsbewijzen zijn geldig tot 1 jaar geldig. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld.

i) Er zijn in totaal 50 tickets te winnen, wat neerkomt op 25 unieke winnaars (2 e-tickets per winnaar).

j) Winnaars worden in opdracht van de organisator willekeurig gekozen door fulfilment bureau Gemini Design B.V. uit alle geldige inzendingen. Winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht op 07/02/2024.Als de winnaar niet binnen 48 uur reageert, behoudt de organisator zich het recht voor een nieuwe winnaar te kiezen. De beslissing van de organisator is definitief.

k) Elk formulier dat anders wordt verzonden dan beschreven in punt d) wordt geweigerd. De organisator is niet verantwoordelijk voor te late, verloren of onvolledige inzendingen, of voor het falen van de internetverbinding. Het e-ticket wordt binnen 72 uur verzonden naar het opgegeven e-mailadres bij de registratie.

3.Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bij onvoorziene omstandigheden die de geldigheid van deze voorwaarden kunnen beïnvloeden, behoudt de organisator zich het recht voor de promotie geheel of gedeeltelijk te annuleren of deze voorwaarden te wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid. De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel als gevolg van deze promotie. De organisator is niet aansprakelijk bij niet-nakoming van de promotie door overmacht. De organisator is niet verantwoordelijk voor falende communicatiediensten, zoals koeriersdiensten of internetverbindingen. Toegang tot de dierentuin en alle activiteiten in de dierentuin zijn niet de verantwoordelijkheid van Kimberly-Clark. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van het parkreglement op https://www.burgerszoo.nl/plan-uw-bezoek/parkreglement.

4.Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die door de gebruiker in verband met deze promotie worden verstrekt, worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid op de drynites.nl website. Kimberly-Clark verwerkt deze gegevens met de grootste zorg. Uw gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming. Zonder toestemming kunt u niet deelnemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Kimberly-Clark staat niet toe dat derden de persoonsgegevens op een andere manier gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid op de drynites.nl website.

5.Contactgegevens

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met de klantenservice van Kimberly-Clark via het contactformulier: https://www.drynites.nl/contacteer-ons of telefonisch: 0800-484 44 37.

6.Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Elk geschil in verband met de promotie of de website wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Conditions d'utilisation du site DryNites®

Even geduld a.u.b.